Nakon brojnih upita za trgovinom tekstilom odlučili smo postupiti u skladu sa vašim željama i dovesti traženu trgovinu u Portanovu.

Od danas na I. katu Portanove možete pronaći Tex house.

Tex house (2)