Radno vrijeme za nadoolazeće blagdane

31. ožujak, 2013.

Poslovni na prizemlju i prvom katu Centra ne rade.

Radno vrijeme Cinestara je od 16:00 do 00:30 sati.

Radno vrijeme Golden Sun Casina je od 0-24 sata.

Radno vrijeme lounge bara Waldinger je od 15:00 do 24:00 sata.

Preostali poslovni prostori na drugom katu centra ne rade.

 

01. travnja, 2013.

Poslovni prostori na prizemlju i prvom katu Centra ne rade.

Radno vrijeme Cinestara je od 10:00 do 23:30 sati.

Radno vrijeme Golden Sun Casina je od 0-24 sata.

Radno vrijeme lounge bara Waldinger je od 09:00 do 24:00 sata.

Radno vrijeme GBowlinga je od 15:00 sati. Restorani Surfer i Polaris rade prema redovnom radnom vremenu.

 

01. svibnja, 2013.

Radno vrijeme Konzuma je od 08:00 do 13:00 sati.

Preostali poslovni prostori u prizemlju i poslovni prostori na prvom katu Centra ne rade.

Radno vrijeme Cinestara je od 10:00 do 23:30 sati.

Radno vrijeme Golden Sun Casina je od 0-24 sata.

Radno vrijeme lounge bara Waldinger je od 09:00 do 24:00 sata.

Radno vrijeme GBowlinga je od 15:00 sati. Restorani Surfer i Polaris ne rade.