01.01.2013.

 

Poslovni prostori Zakupaca na prizemlju i prvom katu Centra ne rade.

Radno vrijeme Zakupaca na drugom katu Centra:

Radno vrijeme Blitz-Cinestara je od 16:00 do 23:00 sata.

Radno vrijeme Golden Sun Casina je od 0-24 sata.

GBowling i Lounger bar Waldinger rade od 15:00 sati.

Restorani Surfer i Polaris rade od 17:00 sati.

 

06.01.2013.

 

Poslovni prostori Zakupaca na prizemlju i prvom katu Centra ne rade.

Radno vrijeme Zakupaca na drugom katu Centra:

Radno vrijeme Blitz-Cinestara je od 10:00-23:00 sata.

Radno vrijeme Golden Sun Casina je od 0-24 sata.

GBowling radi od 15:00 sati.

Lounge Bar Waldinger, restorani Surfer i Polaris rade prema redovnom radnom vremenu.