REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO FINANCIJA

KLASA:UP/I-460-02/12-01/622

URBROJ: 513-07-21-07/12-2

 

Zagreb, 10. Kolovoza 2012.

 

Na temelju članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine 87/09) tvrtka Amplitudo d.o.o.iz Osijeka, Gundulićeva 5, donosi slijedeća:

“Šoping za peticu”

 

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom “Šoping za peticu” je Amplitudo d.o.o iz Osijeka, Gundulićeva 5, OIB 76074314396.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe trgovačkog centra Portanova u Osijeku koji je u vlasništvu priređivača nagradne igre, te unapređenja i prodaje proizvoda i usluga maloprodajnih, uslužnih i ugostiteljskih objekata koji se nalaze unutar centra.

 

Članak 2.

Nagradna igra održava se u svim maloprodajnim, uslužnim i ugostiteljskim objektima trgovačkog centra Portanova u razdoblju od 25.8.2012. do 22.9.2012. Nagradna igra ima 1 izvlačenje i 3 dobitnika.

 

Članak 3.

            Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na službenoj web stranici trgovačkog centra Portanova: www.portanova.hr.

 

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani koji se u razdoblju od 25.8.2012. do 22.9.2012. do 21:00 sat sa računom od kupovine bez obzira na iznos, iz bilo kojeg maloprodajnog, uslužnog ili ugostiteljskog objekta koji se nalazi unutar centra jave na Info pult trgovačkog centra Portanova i uz predočenje računa preuzmu kupon za sudjelovanje u nagradnoj igri, ispravno popune kupon sa osnovnim podacima: ime, prezime, adresa i dopunskim podacima: telefon i e-mail adresu i kupon ubace u za to predviđenu kutiju koja se nalazi na Info pultu trgovačkog centra Portanova.

 

Članak 5.

            Svaki sudionik u kutiju sa nagradnim kuponima može ubaciti neograničen broj kupona za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji, kao ni zaposlenici tvrtke partnera Properta d.o.o., Svilajska 31a, Osijek sa svojom užom obitelji, ni zaposlenici bilo kojeg maloprodajnog, uslužnog ili ugostiteljskog objekta koji se nalazi unutar trgovačkog centra Portanova sa svojom užom obitelji.

 

Članak 7.

            Fond nagrada sastoji se od 3 nagrade:

 

  • 3 x 1.000,00 kuna na potrošačkoj kartici (MasterCard Unembossed PrePaid potrošačka poklon kartica (HYPO Refresh kartica) koju izdaje HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Zagreb)

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda time iznosi 3.000,00 kuna.

Nagrade nisu zamjenjive za novac.

 

 

Članak 8.

Nagradno izvlačenje će biti javno, u prostoru priređivača, u trgovačkom centru Portanova na adresi Svilajska 31A, 31 000 Osijek i održat će se 24.9.2012. u 12:00 sati.

 

Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija u sastavu:

  1. Gabrijela Grgić Bartowski – predsjednik
  2. Maja Dorić – član
  3. Vlatka Šimunović – član

 

O toku izvlačenja vodit će se zapisnik.

Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

Članak 9.

Imena dobitnika bit će objavljena na službenoj stranici trgovačkog centra Portanova u roku od 15 dana od dana izvlačenja. Člankom 14. Pravilnika priređivač je obvezan u pisanom obliku obavijestiti dobitnika o dobivenoj nagradi i to u roku osam dana od dana izvlačenja.

Članak 10.

            Dobitnik svoju nagradu može podići u Sektoru marketinga koji se nalazi u trgovačkom centru Portanova u Osijeku, uz predočenje osobne iskaznice, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti. Dobitnici imaju pravo i na naknadni rok ne kraći od 8 i duži od 15 dana od primitka obavijesti.

 

Članak 11.

            Maloljetnici mogu osvojiti i primiti nagradu u prisutnosti svog zakonskog staratelja te pod uvjetima koje određuju propisi.

 

Članak 12.

Preuzimanjem nagrade ili istekom roka iz čl. 10., prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 13.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Također, Priređivač zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji proizlazi iz uručenja nagrada dobitniku. Dobitnik je obvezan u potpunosti surađivati s Priređivačem u vezi s kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz nagradne igre i u vezi s nagradnom igrom.

        Članak 14.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

 

 

Članak 15.

            Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na službenoj web stranici trgovačkog centra Portanova.

 

Članak 16.

            Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dodijeli suglasnost i budu objavljena na službenim web stranicama trgovačkog centra Portanova.

 

Članak 17.

            Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 18.

            U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Osijeku.