PRAVILA FACEBOOK NAGRADNOG NATJEČAJA

„NAJLJEPŠI BOR“

 

Članak 1.

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom “NAJLJEPŠI BOR” je Amplitudo d.o.o iz Osijeka, Gundulićeva 5, OIB 76074314396.

Nagradni natječaj priređuje se u cilju promidžbe trgovačkog centra Portanova u Osijeku koji je u vlasništvu priređivača nagradne igre, te unapređenja i prodaje proizvoda i usluga maloprodajnih, uslužnih i ugostiteljskih objekata koji se nalaze unutar centra.

 

Članak 2.

Nagradni natječaj održava se u razdoblju od 6.12.2012. do 9.1.2013. godine.

 

Članak 3.

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati sve osobe, državljani Republike Hrvatske, koji fotografiraju svoj bor i najkasnije do 9.1.2013. pošalju fotografiju i svoje ime i prezime na     e-mail: [email protected]

Fotografije sa potpisima sudionika postavit će se na službenu facebook stranicu Portanove.

10.1.2013. stručni žiri Portanove odabrat će 10 najljepših borova te u obliku ankete na službenom facebook profilu postaviti pitanje svojim fanovima da odaberu pobjednike natječaja.

 

Članak 4.

Fotografija koja dobije najveći broj glasova fanova osvojit će:

1. nagradu: 800,00 kuna

na Prepaid Refresh kartici Hypo Alpe-Adria-Banke za shopping u Portanovi!

 

Fotografija sa drugim po redu najvećim brojem glasova fanova osvojit će:

2. nagradu: 400,00 kuna

na Prepaid Refresh kartici Hypo Alpe-Adria-Banke za shopping u Portanovi!

 

Fotografija sa trećim po redu najvećim brojem glasova fanova osvojit će:

3. nagradu: 200,00 kuna

na Prepaid Refresh kartici Hypo Alpe-Adria-Banke za shopping u Portanovi!

Članak 5.

Imena dobitnika nagradnog natječaja objavit će se na stranici www.portanova.hr najkasnije do 15.1.2013. godine te će isti biti obaviješteni najkasnije do 18.1.2013. godine.

 

Članak 6.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji, kao ni zaposlenici tvrtke partnera Properta d.o.o. sa svojom užom obitelji.

 

Članak 7.

Svi sudionici samim sudjelovanjem prihvaćaju pravila ovog nagradnog natječaja.

 

Članak 8.

Dobitnici svoje nagrade mogu podići u Sektoru marketinga koji se nalazi u trgovačkom centru Portanova u Osijeku, uz predočenje osobne iskaznice, u roku od 10 dana od dana primitka obavijesti.

Članak 9.

Priređivač nagradnog natječaja ima pravo promijeniti pravila ukoliko to bude potrebno zbog tehničkih ili komercijalnih zahtjeva ili zbog zahtjeva javnosti. Pravila i svake izmjene pravila bit će objavljene na web stranici priređivača: www.portanova.hr. U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Osijeku.