H1 dnevna soba u kojoj korisnici mogu saznati sve o uslugama H1 TELEKOM-a (telefon, Internet, televizija), saslušati prezentaciju o H1TV-u, testirati uslugu. Korisnici mogu i potpisati zahtjev za H1 uslugu.

Kontakt informacije:
– h1telekom.hr
– besplatni telefon 0800 0505
– Info centar Osijek (Vijenac Jakova Gotovca 1)
– Sjedište: Put Trščenice 10, Split