City Center one West će na blagdane/praznike u lipnju
raditi prema
redovnom radnom vremenu
:

7. lipnja – Tijelovo
22. lipnja – Dan antifašističke borbe
25. lipnja – Dan državnosti