S ponosom nosimo titule najboljeg trgovačkog centra u dva
najznačajnija nezavisna istraživanja u Hrvatskoj – Best Buy Award i
Superbrands. City Center one u 2011./2012. godini, kao i u
prošloj godini nosi titulu Croatia Superbrands. Superbrands
predstavlja onu tržišnu marku koja pruža znatne prepoznatljive
emocionalne i opipljive vrijednosti. Superbrands predstavlja:
kvalitetu, pouzdanost, razlikovnost i emotivni naboj. Stručno
vijeće od 65 članova i više od 23.000 potrošača dodijelili su City
Centeru one status vodeće tržišne marke u Hrvatskoj u kategoriji
trgovačkih centara. Stručno vijeće čini 65 članova, priznatih
poslovnih i marketinških stručnjaka iz hrvatskih medija, agencija,
domaćih i stranih korporacija, sveučilišta te stručnih
organizacija.